Teoria a praktyka

Jak powszechnie wiadomo, między wiedzą teoretyczną a umiejętnościami praktycznymi zachodzi czasami spora rozbieżność. Wynika ona przede wszystkim z faktu iż zdolność do nauki, pochłaniania wiedzy i zrozumienia pewnych kwestii, nie zawsze jest tożsama ze zdolnością wprowadzenia tej wiedzy w życie. Dlatego też w przypadku zdawania egzaminu  na prawo jazdy szczególnie istotnym aspektem jest przywiązywanie równej wagi zarówno do części teoretycznej związanej z poznawaniem przepisów ruchu drogowego i nauką znaczenia znaków drogowych, jak i do części praktycznej związanej z wprowadzaniem tej wiedzy w życie, a więc opanowania kierowania pojazdem i zastosowania się do znaków pojawiających na drodze, oraz dostosowaniem do przepisów ruchu drogowego. Połączenie wiedzy z refleksem i odpowiednią reaktywnością, która nie jest najłatwiejszym zadaniem w czasie podniesienia poziomu stresu, jest bardzo ważne, aby stać się dobrym kierowcą. Jednocześnie jednak zarówno teoretyczne kwestie jak i praktyczne są ściśle zależne od siebie i wymagane do opanowania. Nie można bowiem doskonale prowadzić samochodu nie znając przepisów ruchu drogowego, oraz świetnie znać przepis bez umiejętności opanowania równowagi podczas kierowania pojazdem. Są to kwestie bardzo istotne.

Dodaj komentarz