Nowe prawo jazdy

Egzamin na prawo jazdy często się zmienia, zmieniają się zarówno jego zasady jak i poziom trudności. Z ostatnią zmianą mieliśmy do czynienia stosunkowo niedawno. Według nowych zasad, egzamin na prawo jazdy można zdawać od 2013 roku. Co się zmieniło? Przede wszystkim nieco inna, nowocześniejsza jest forma pierwszej części egzaminu. Test teoretyczny dawniej słuchacze zdawali w formie papierowej, obecnie zasiadają do komputerów i uczestniczą w egzaminie multimedialnym. Specjaliści uważają, że taka forma testu jest o wiele bardziej praktyczna. Zdający dodają również, że trudniejsza. Pytania w takim teście są dynamiczne i mają postać krótkich filmików video, przedstawiających konkretne sytuacje na drodze. Później pojawia się pytanie, nawiązujące do danego zdarzenia. Zdający ma niewielką ilość czasu, aby zareagować, podobnie jak na drodze. Nie ma również możliwości cofania się do poprzednich pytań i poprawiania odpowiedzi. W sieci można jednak znaleźć bazę pytań, jakie pojawić się mogą na takim egzaminie. Dla osób zdających to doskonały sposób na poćwiczenie przed testem i sprawdzenie swojej wiedzy. Nowe zasady zdawania na prawo jazdy nie przewidują żadnych zmian w formule egzaminu praktycznego.

Dodaj komentarz