Karta rowerowa

Czy osoba niepełnoletnia może zostać posiadaczem dokumentu uprawniającym do jazdy? Tak! Może zostać posiadaczem karty rowerowej. Zgodnie z polskim prawem, kartę rowerową może otrzymać każde dziecko po ukończeniu dziesiątego roku życia, które pozytywnie zda egzamin sprawdzający wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego. Egzaminy takie są najczęściej przeprowadzane w szkołach, do których uczęszczają dzieci, w ramach zajęć z techniki. Nauczyciel najpierw szkoli dzieci z zakresu informacji niezbędnych do bezpiecznego poruszania się po drogach, a następnie przeprowadza egzamin. Egzamin dziecko zdaje zazwyczaj na własnym rowerze, a tor egzaminacyjny narysowany jest na Bosku szkolnym. Wśród głównych manewrów, jakie dziecko powinno zaliczyć na teście praktycznym jest umiejętność poprawnego zatrzymywania się na znaku stop, umiejętność odpowiedniego sygnalizowania zamiaru skręcenia oraz umiejętność poruszania się po łuku, co sprowadza się do przejechania tak zwanej ósemki. Jeżeli wszystkie części egzaminu zostaną ocenione pozytywnie, wtedy nauczyciel wypełnia odpowiednie formularze i czeka na wydrukowanie przez odpowiednie organy kart rowerowych. Karta rowerowa wyglądem przypomina nieco legitymację. Jest w podobnych rozmiarach i na podobnym druku. Zawiera podstawowe informacje o jej posiadaczy, czyli zdjęcie, dane osobowe oraz adres zamieszkania, a także pieczątkę placówki wydającej pozwolenie na poruszanie się jednośladem po polskich drogach.

Dodaj komentarz